Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

 

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci,

Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM

pawilon E
 


Kierownik Oddziału/Kliniki:  dr hab. n. med.Ewa Majda - Stanisławska
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bogusława Ogińska

Sekretariat Kliniki:    

  • 42 251 60 18   (+fax)

Ordynator/Kierownik Kliniki:    

  • 42 251 61 04

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • 42 251 60 09

Pokój Lekarzy:    

  • 42 251 61 64

Regulamin Wewnętrzny Oddziału

Zakres udzielanych świadczeń

Struktura Oddziału stwarza szczególne warunki do objęcia opieką pacjentów z chorobami zakaźnymi.

Umożliwia pełną diagnostykę chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej, pierwotniakowej i pasożytniczej.

W Oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od noworodkowego do 18 roku zycia z ostrymi chorobami infekcyjnymi o różnej etiologii, jak również powikłaniami tych chorób (m.in. ostre zaburzenia  żołądkowo-jelitowe, choroby wysypkowe, stany goraczkowe, neuroinfekcje, wirusowe zapalenia wątroby i ich nasępstwa, choroby pasożytnicze).

Oddział zapewnia pacjentom opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej.

Warunki lokalowe są bardzo dobre, znakomicie ułatwiają izolację, pielęgnację pacjentów oraz adaptację dzieci do pobytu w szpitalu. Oddział wyposażony jest w sprzęt niezbędny do nadzorowania leczenia chorych dzieci.

Wykaz realizowanych procedur

Terapeutyczne programy zdrowotne (zakres świadczeń):

Leczenie przewlekłego WZW typu B

Leczenie przewlekłego WZW typu C

Możliwości diagnostyczne

Oddział korzysta ze wszelkich możliwości diagnostycznych dostępnych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala (m.in.badań wirusologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych, markerów WZW wraz z wykryciem materiału genetycznego metodą PCR, diagnostyki chorób odzwierzęcych: toksoplazmozy, toksokarozy, boleriozy i in.). W razie potrzeby uzupełniamy diagnostykę badaniami wykonywanymi w innych ośrodkach medycznych.

Współpracujemy takze z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej w zakresie diagnostyki mikrobilogii.

Możliwości terapeutyczne

Leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych, leczenie dzieci HIV+ (w tym leczenie antyretrowirusowe), leczenie chorób "przywleczonych "z regionów tropikalnych - w warunkach umożliwiających izolację, bez możliwości stosowania intensywnej opieki medycznej).
 
Osiągnięcia naukowe pracowników Oddziału
 
Integralną częścią naszej działalności jest praca w przyszpitalnej Poradni Chorób Zakażnych, Pasożytniczych i Tropikalnych. Uczestniczymy w Programie Leczenia Przewlekłego zapalenia Watroby WZW  typu B i C finansowanym przez ŁOW NFZ.
Naszym atutem jest aktywne uczestnictwo w posiedzeniach, szkoleniach warsztatowych, konferencjach sympozjach towarzystw naukowych, członkostwo w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi "HEPA-HELP", a także liczne publikacje naukowe.

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.